Øvrige brancher

Vi har også en løsning til din virksomhed

 

Vi har løsninger til alle brancher, hvor der i produktionen opstår sundhedsskadeligt støv eller dampe, der går ud over arbejdsmiljøet, og medfører et betydeligt ubehag for medarbejderne. Det kan medføre øget fravær på grund af sygdom og dermed nedsat effektivitet i virksomheden. 

Med udgangspunkt i den gældende arbejdsmiljølovgivning leverer vi – i samarbejde med vores forhandlere – effektive kundetilpassede udsugnings- og ventilationssystemer målrettet den enkelte branches udfordringer og specifikke krav. 

En komplet produktserie, der afspejler sig på bundlinjen

JKF's produktserier omfatter filtre, filterposer, rustfri rør, cykloner, sluser, standard rør, ventilatorer, specialprodukter og andet tilbehør, der alle bruges til procesudsugning.

Produkterne er nøje tilpasset vores kunders krav, og vi kan levere både store og små løsninger og i flere forskellige prisklasser. 

Ens for alle vores produkter er fokus på sikkerhed, miljø, støj, ydeevne, virkningsgrad, omkostningsreduktion og energiforbrug. Sammen med en konkurrencedygtig tilbagebetalingstid af den samlede investering har de således en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje. 

Desuden er alle vores produkter opbygget således, at de ikke kun kan anvendes i en samlet JKF-løsning, men også kan anvendes og bygges sammen med andre fabrikater.

JKF sørger naturligvis for dokumentation til stort set alle processer og produkter – blandt andet via en lang række ISO-certificeringer.