Frisk luft til alverdens industrier


Vores bidrag til et bedre globalt miljø er baseret
på mere end 50 års erfaring


JKF er grundlagt af smedemester Louis Nielsen i 1957. Det oprindelige navn var ”Jysk Knæ- og Pladerørsfabrik”, men som følge af en stigende eksport blev navnet i 1982 ændret til det mere mundrette navn JKF Industri A/S. Fra 2014 er navnet ændret til det enkle JKF – uanset hvor vi er i verden. 

Siden stiftelsen er det gået stærkt – både hos os, vores kunder, i branchen og i samfundet. Virksomhedens rødder er bevaret, men vi vil altid stræbe mod forbedringer, som sikrer og udbygger vores markedsposition og fremtid samtidig med, at vi sikrer kunderne de rigtige løsninger. Vi har fortsat hjemme i den smukke nordjyske landsby Als beliggende i frisk havluft lige ud til Kattegat, og vores vision er uændret. Vi vil fortsat være blandt de førende producenter og leverandører af komponenter til procesventilationsanlæg og dermed bidrage til et bedre globalt miljø.

Den danske fabrik og koncernhovedkontor i Als rummer i dag tidssvarende og moderne administrations-, udviklings- og produktionsfaciliteter på ca. 25.000 kvm. JKF har producerende datterselskaber i Malaysia og Polen samt salgskontorer i Litauen, Indonesien og Singapore.

JKF er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 til gavn for både vores kunder, naboer/omgivelser og medarbejdere. Certificeringen sikrer kunderne samme kvalitetsniveau hver gang, de køber et JKF produkt. De sikrer sig også, at produkterne er frembragt i et godt arbejdsmiljø uden belastning af det ydre miljø, og at forholdene hvert år bliver vurderet af DNV Danmark.

Naboer/omgivelser er sikret, at det nære miljø ikke belastes mere end beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse, og at der løbende arbejdes på at nedbringe belastningen af miljøet.

Vores medarbejdere har også gavn af certificeringerne. Deres hverdag er beskrevet og der er arbejdsinstrukser og procedurer for deres arbejde. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt og løbende på at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø ved runderinger, møder og en daglig dialog i arbejdsmiljøgrupperne. Hvert år udarbejdes der nye mål for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det sikrer, at der altid sker udvikling og forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold.

Vigtige årstal

1957
JKF grundlægges af Louis Nielsen.

1964
JKF flytter til nye lokaler på Rørsangervej.

1975
Efter flere tilbygninger råder JKF nu over fem haller.

1985
Louis Nielsen indleder sit generationsskifte. 11 udvalgte medarbejdere og Cimbria A/S bliver medejere.

1987
Højteknologi og CAD/CAM-styring indføres.

1990
Der investeres løbende, og JKF indleder analyser vedrørende ISO 9001 certificeringer. 

1995
Datterselskabet JKF Industri Sdn. Bhd. (NEU-JKF Asia) etableres i Malaysia. 

1997
JKF etablerer sig i Polen med salg og produktion.

1999
JKF etablerer sig i Singapore. 

2012
Maj Invest overtager JKF. 

2017
Groupe SFPI overtager JKF.