Ventilatorsystemer

Ventilatorer med stor ydelse


Generelt ved alle former for lufttransport opstår der modstande mod luftbevægelsen pga. friktion. Dette medfører, at totaltrykket bliver mindre i luftens strømningsretning. For at frembringe og opretholde lufttransporten er det nødvendigt, at der et eller andet sted i systemet skabes en trykstigning, der kan kompensere for tryktabet. Dette opnås i procesudsugningsanlæg - almindeligvis med radial- eller aksialventilatorer karakteriseret ved den retning, hvorved luften forlader ventilatoren.

En ventilators ydelse er altid baseret på den aktuelle volumenstrøm gennem sugeåbningen. Dvs. at angives volumenstrømmen ved en anden temperatur end den der forekommer ved ventilatoren i det aktuelle driftstilfælde, skal der korrigeres herfor.

Motor og ventilator leveres i de fleste tilfælde som en samlet enhed. JKF har konstrueret den enkelte ventilator optimalt, og det er vigtigt for effektiviteten at vælge den rigtige ventilator til den konkrete opgave. Den hastighed, ventilatoren skal køre med, vælges ud fra driftspunktet på kurvebladet for den specifikke ventilator. Den nødvendige tilførte effekt er afhængig af modstanden i anlægget.

Der findes mange typer af ventilatorhjul, som hver for sig egner sig bedst til bestemte opgaver:

Radialventilator med P-hjul
Har plane bagudbøjede skovle, og er konstrueret til renluftstransport.
Typen har følgende egenskaber:
- Høj virkningsgrad
- Robust konstruktion
- Ved ændring af anlægsmodstanden fås kun små variationer i volumenstrømmen

Radialventilator med T-hjul
Har bagudbøjede skovle, og er designet til transport af forskellige materialer.
Typen har følgende egenskaber:
- Mellemtryks- og højtryksudgave
- Robust konstruktion
- Høj selvrensningsgrad
- Håndterer store materialemængder
- Findes i speciel version til transport af plast og papir

Download hele produktkataloget herunder eller vælg specifikke produktgrupper og produkter i produktoversigten til højre.