Agro- og mølleriindustrien

Vi kender branchen - det gør vores forhandlere også 


Da JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, var udgangspunktet agro- og mølleriindustrien.

I dag er agro- og mølleriindustrien fortsat et meget vigtigt kundesegment, hvortil vi leverer komplette serier af højkvalitetskomponenter til procesudsugning. Det være sig filtre, cykloner, sluser, rustfri rør, standard rør, ventilatorer, specialprodukter og tilbehør.

Dermed kender vi om nogen branchens grundlæggende krav og behov til vores produkters funktionalitet og naturligvis lovgivningen på området.

Det er, uanset om det er udstyr til landbrug, møllerier, siloanlæg eller skræddersyede løsninger til nogle af verdens største virksomheder i branchen.

Samme erfaring har vores professionelle netværk af håndplukkede forhandlere, der leverer individuelle og kundetilpassede ventilations- og udsugningsløsninger, der sikrer ren luft til glæde for medarbejdere, miljøet, sikkerheden og maskinernes stabilitet i produktionen.

Støv giver dårligt arbejdsmiljø og besværlig rengøring – ren luft øger effektiviteten

Når agro- og mølleriindustrien arbejder med forskellige råvarer – eksempelvis korn, frø, ris, sukker og kaffe – kan der opstå store mængder af støv i varierende partikelstørrelser.

De mindste partikler har en udpræget tendens til at bevæge sig rundt i lokalet med luftstrømmene, og de udtørrer og irriterer medarbejdernes slimhinder, øjne, hud og luftveje. Samtidig stiller støvmængderne høje krav til den løbende rengøring og vedligeholdelse.

Støvet går ud over arbejdsmiljøet og medfører et betydeligt ubehag for medarbejderne. Resultatet bliver øget fravær på grund af sygdom og dermed nedsat effektivitet i virksomheden.

Med udgangspunkt i den gældende arbejdsmiljølovgivning leverer vi – i samarbejde med vores forhandlere – effektive kundetilpassede udsugnings- og ventilationssystemer, der nøje er målrettet agro- og mølleriindustriens udfordringer og specifikke krav, herunder også kravene til rengøring. Vores løsninger leveres således altid i lyse farver og i et rengøringsvenligt design.

Udbyttet er en unik kombination af et godt arbejdsmiljø, bæredygtighed, bedre produkter, nem rengøring og vedligeholdelse, samt ikke mindst en positiv afsmitning på virksomhedens bundlinje.

Minimér risikoen for eksplosion og driftsstop

JKF har gennem mange år været førende inden for eksplosionssikring. Med indførelsen af det europæiske ATEX-direktiv i arbejdsmiljøsammenhæng er der sat yderligere fokus på området.

ATEX er en forkortelse af ”ATmosphère EXplosif”, som omhandler sikringssystemer og sikkerhedsmateriel, der bruges i en eksplosionsfarlig atmosfære (gas eller støv).

ATEX-direktivet er særligt omfattende inden for agro- og mølleriindustrien, hvor det behandler støv på linje med brændbare gasser. Her spiller de rette udsugnings- og ventilationssystemer en meget afgørende rolle.

Samtidig betyder mindre støv i produktionen også en langt mere stabil maskinpark, hvilket minimerer driftsstop, der ofte kan have store økonomiske konsekvenser.

En komplet produktserie, der afspejler sig på bundlinjen

JKF's produktserier omfatter filtre, filterposer, rustfri rør, cykloner, sluser, standard rør, ventilatorer, specialprodukter og andet tilbehør, der alle bruges til procesudsugning.

Produkterne er nøje tilpasset vores kunders krav, og vi kan levere både store og små løsninger, og i flere forskellige prisklasser.

Ens for alle vores produkter er fokus på sikkerhed, miljø, støj, ydeevne, virkningsgrad, omkostningsreduktion og energiforbrug. Sammen med en konkurrencedygtig tilbage­betalingstid af den samlede investering har de således en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje.

Desuden er alle vores produkter opbygget således, at de ikke kun kan anvendes i en samlet JKF- løsning, men også kan anvendes og bygges sammen med andre fabrikater.

JKF sørger naturligvis for dokumentation til stort set alle processer og produkter – blandt andet via en lang række ISO-certificeringer.