Ny standard farve til EXS-sluser
Date: 01-05-2023

Ny standard farve til EXS-sluser

JKF ønsker at gøre opmærksom på, at EXS-slusen er en sikkerhedskomponent. JKF har derfor besluttet at ændre standardfarven på EXS-slusen fra RAL5010 til RAL3020 (signalrød), hvilket også matcher farven på eksplosionsrørspjæld.

 

EXS-sluser som eksplosionssikkerhedskomponent

Vigtigheden af sikkerhed på arbejdspladsen kan ikke undervurderes uanset arbejdets art. Det gælder i alle industrier, men i industrier, hvor der potentielt genereres eksplosiv atmosfære, stilles der naturligvis endnu større krav til, at sikkerheden er i top.

I de tilfælde hvor maskiner og udstyr skal bruges i eksplosive atmosfærer, skal de overholde ATEX-direktivet, og det er her EXS-slusen kan bruges som en sikkerhedskomponent.

 

ATEX
Formålet med ATEX-direktivet er at forhindre eksplosioner, og kan eksplosionen ikke forebygges, skal eventuelle skader på personer, bygninger og anlægsværdier minimeres.

EXS-slusen er i princippet ret simpel. Den sikrer nemlig, at eksplosionen og flammerne inddæmmes, således at de ikke spreder sig til andre dele af installationen via bunden af filteret. På den måde fungerer slusen som en sikkerhedskomponent på samme måde som andre sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis eksplosionsrørspjæld.

EXS-slusen kan benyttes til indvendig zone 22, 21 og zone 20.

 

Standard vs. EXS

EXS-slusen fungerer i princippet på samme måde som en almindelig sluse, men er underlagt strengere dokumentationskrav for at kunne blive certificeret.
EXS-slusen kan anvendes som sikkerhedskomponent, hvis der er fare relateret til ATEX-zonen i et filter, og derfor skal man altid bruge en EXS-sluse, hvis der er installeret eksplosionsrørspjæld i et anlæg.

Foruden eksplosionsrørspjæld giver oversigten nedenfor et hurtigt overblik over, hvornår anlægget bør sikres med en EXS-sluse.

Tilbage