JKF fastholder fokus på arbejdsmiljø & bæredygtighed
Date: 17-12-2019

JKF fastholder fokus på arbejdsmiljø & bæredygtighed

 

Udover at være ISO 9001 certificeret er JKF også ISO 14001- og 45001-certificeret. Vi arbejder derfor både med sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø for vores kunder, men også for os selv.

Som moderne virksomhed ser vi disse værdier som essentielle, da vi alle har et ansvar for at arbejde hen imod en bæredygtig og sikker produktion. Vi har de seneste par år opnået rigtig gode resultater på disse fronter. Vi har skiftet til LED-belysning i vores produktion, hvilket har givet en stor energimæssig besparelse samt bedre arbejdsmiljø. Vi er gået fra olieopvarmning til gas, og vi har optimeret maskiner i produktionen, så materialespild begrænses.  Alt dette er dog kun de første skridt på vejen. JKF vil nemlig være ledende inden for bæredygtig og sikker produktion.      

Næste skridt i denne proces er derfor en energikortlægning og mere struktureret  arbejde inden for området. På sigt vil vi konkretisere vores mål og udsende en plan for at opnå disse.

Bachelorprojekt gav vigtig viden

Som en del af processen med at kortlægge energiforbruget, har JKF i løbet af efteråret haft fornøjelsen af at have Mikkel Siksne ansat i en praktikstilling i 20 uger. Mikkel studerer til maskinmester på Martec i Frederikshavn og har i løbet af sin praktik hos JKF arbejdet med energioptimering, kvalitet, arbejdsmiljø og vedligehold.

”Mit fokuspunkt i forhold til min opgave har været energikortlægning og optimering ud fra dette. Jeg har blandt andet i min praktik kortlagt, at der var to kompressorer, der driftede uafhængigt af hinanden, hvilket ikke stemmer overens med optimal drift”, forklarer Mikkel Siksne.

Løsningen på dette er en SAM-styring af kompressorerne, som vil bidrage til en bedre og mere energieffektiv drift samt spare JKF 60.000 kroner årligt.   

Mikkels praktik sluttede med udgangen af oktober, hvorefter han er gået i gang med en bacheloropgave om sine opgaver hos JKF. Samarbejdet slutter dog ikke her, da Mikkel er blevet fastansat hos JKF som projektingeniør fra slutningen af januar.

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Ansættelsen af Mikkel Siksne er desuden et vidnesbyrd om, at JKF er involveret i nogle gode aktiviteter, som relaterer sig til uddannelse.

Vi har i løbet af de seneste år samarbejdet med flere uddannelsesinstitutioner, såsom Aalborg Universitet, Martec Frederikshavn, forskellige folkeskoler i Mariagerfjord Kommune, TECHCOLLEGE i Aalborg og Tradium i Randers. Samarbejdet med disse institutioner har tjent forskellige formål, da vi med vores enkeltdagsbesøg har forsøgt at opfordre folkeskoleelever til at tage en erhvervsuddannelse, mens vores projektsamarbejder har været rettet imod faglig udvikling af den enkelte studerende.  

Tilbage