JKF får nyt lagersystem
Date: 26-01-2022

JKF får nyt lagersystem

 

Kvalitetsingeniør Tobias Hovaldt har i 2021 stået i spidsen for et omfattende projekt, nemlig omstruktureringen af hele JKF’s lager.

Baggrunden for omstruktureringen ligger i, at JKF fra januar og frem til sommer implementerer et såkaldt WMS-system (Warehouse Management System), da der har været et ønske om at strømline og effektivisere lageret. WMS-systemet forbedrer lokationsstyringen på lageret, så alle produkter får en hyldeplacering og dermed fjernes fra gulvet for at skabe mere arbejdsplads.

 ”Implementeringen af det kommende WMS-system har krævet en større ændring i vores lagerlayout, som har resulteret i, at vi har fået cirka 450 flere lokationer, og det har frigivet mere plads, så vi får et større pakkeområde,” forklarer Tobias Hovaldt.

Omstruktureringen blev på grund af travlhed delt op i to faser, hvor første del blev gennemført i september, og anden del blev færdiggjort op til jul. Og selvom det oprindeligt skulle have været klaret over én omgang, så kigger Tobias Hovaldt tilbage på et forløb, som efter omstændighederne er blevet eksekveret meget effektivt.   

” Vi har i 2021 haft meget travlt i alle dele af huset, og derfor var det simpelthen ikke muligt at tage det på en gang. Vi har dog haft to gode og effektive omgange, hvor de deltagende medarbejdere har ydet en rigtigt stor indsats for, at vi kunne lave så gnidningsfri en ændring som muligt, hvilket ellers ikke er en nem opgave med så omfattende en forandring. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle de involverede!” lyder det fra Tobias Hovaldt.  

Fokus på digitalisering og automatisering

Med det kommende WMS-system automatiserer JKF en proces, som tidligere har været meget manuel, og det vil komme til at revolutionere måden, hvorpå vi driver lageret i dag. I fremtiden vil alle manuelle arbejdsopgaver på lageret, såsom at lave pakkelister, bestille lastbiler til transport eller uddele pluksedler, blive håndteret i systemet. Ved at automatisere så mange opgaver på lageret som muligt frigives der mere tid for den enkelte lagermedarbejder, således at der kan skabes et større fokus på den enkelte ordre, vi vil mindske fejl og desuden sikre at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres. Det vil forbedre tilfredsheden, da der vil blive mere overskud til at fokusere på kerneopgaverne i pakkeprocessen. WMS-systemet vil derfor ikke kun komme JKF til gode, men i høj grad også vores kunder.

WMS-systemet forventes fuldt implementeret i juni 2022.

Tilbage