Metalindustrien

Vi kender branchen - det gør vores forhandlere også 

 

Siden JKF blev grundlagt for mere end 50 år siden, har vi samarbejdet med metalindustrien om at levere komplette serier af højkvalitetskomponenter til procesudsugning. Det være sig filtre, cykloner, sluser, rustfri rør, standard rør, ventilatorer, specialprodukter og tilbehør.

Dermed kender vi om nogen branchens grundlæggende krav og behov til vores produkters funktionalitet og naturligvis lovgivningen på området.

Det er, uanset om det er udstyr til det lille smedeværksted, den mellemstore svejsevirksomhed eller til den store internationale koncern, der arbejder med jern og metal.

Samme erfaring har vores professionelle netværk af håndplukkede forhandlere, der leverer individuelle og kundetilpassede ventilations- og udsugningsløsninger, der sikrer ren luft til glæde for medarbejdere, miljøet, sikkerheden og maskinernes stabilitet i produktionen.

Støv fra jern og metal giver dårligt arbejdsmiljø – ren luft øger effektiviteten

Når der arbejdes med jern og metal, opstår der store mængder af støv i varierende partikelstørrelser.

De mindste partikler fra blandt andet pulverlakering og slibning har en udpræget tendens til at bevæge sig rundt i lokalet med luftstrømmene. Under metalbearbejdning påføres ligeledes ofte olie, hvilket medfører betydelige oliedampe.

Både støv og dampe udtørrer og irriterer medarbejdernes slimhinder, øjne, hud og luftveje, og er generelt ikke sundt at indånde.

Det går ud over arbejdsmiljøet og kan medføre ubehag for medarbejderne. Resultatet bliver øget fravær på grund af sygdom og dermed nedsat effektivitet i virksomheden.

Med udgangspunkt i den gældende arbejdsmiljølovgivning leverer vi – i samarbejde med vores forhandlere – effektive kundetilpassede udsugnings- og ventilationssystemer målrettet metalindustriens udfordringer og specifikke krav.

Udbyttet er en unik kombination af et godt arbejdsmiljø, bæredygtighed, bedre produkter og en positiv afsmitning på virksomhedens bundlinje.

Behovsstyring og minimal risiko for brand og driftsstop

Ud over det skadelige ved at indånde metal­støv og oliedampe kan der under svejsning, overfladebehandling og metalbearbejdning opstå gnister, som kan forårsage brand og forbrændinger.

Her er den afgørende sikkerhedsfaktor at have det rette udsugnings- og ventilations­system, naturligvis skræddersyet til den enkelte produktion.

For alle løsninger gælder, at de er behovsstyret, så udsugningen løbende tilpasses aktiviteterne. Med andre ord sker udsugningen kun, når der er behov for det, hvilket sikrer store driftsbesparelser sammenlignet med ventilationssystemer, der kører konstant.

Samtidig betyder mindre støv i produktionen også en langt mere stabil maskinpark, hvilket minimerer driftsstop, der ofte kan have store økonomiske konsekvenser.

En komplet produktserie, der afspejler sig på bundlinjen

JKF's produktserier omfatter filtre, filterposer, rustfri rør, cykloner, sluser, standard rør, ventilatorer, specialprodukter og andet tilbehør, der alle bruges til procesudsugning.

Produkterne er nøje tilpasset vores kunders krav, og vi kan levere både store og små løsninger og i flere forskellige prisklasser.

Ens for alle vores produkter er fokus på sikkerhed, miljø, støj, ydeevne, virkningsgrad, omkostningsreduktion og energiforbrug. Sammen med en konkurrencedygtig tilbage­betalingstid af den samlede investering har de således en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje.

Desuden er alle vores produkter opbygget således, at de ikke kun kan anvendes i en samlet JKF-løsning, men også kan anvendes og bygges sammen med andre fabrikater.